Български - Deutsch - english - EEsti - Français - ελληνική - italiano - 日本語 - polski - română - српски - slovenščina - český

 

Български / Bulgarisch

Карл Маркс като религиозен тип [Karl Marks kato religiozen tip]. Plovdiv 1909

Принципите на християнската етика и политическата икономия. Plovdiv 1909

Първото християнство и най-новият социализъм. Sofia 1910

За особенното религиозно призвание на нашето време. In: Нова ераб 1924. N. 1, 6-13

Поседуjе ли православлье спольашньи ауторитет догматске непогрешивости? In: Хришħански живот, 1925. N. 4, 149-162

Евхаристическият догмат. In: Народен страж, 1931. N. 3, 9-11; N. 4, 8-11; N. 6, 11-13; N. 8, 10-11; N. 9, 8-10; N. 15, 8-10; N. 16, 7-8; N. 17, 9-11

(Fragment) Православлье и држава. In: Светосавлье, 1933. N. 1, 29-36

(Fragment) Православлье и економски живот. . In: Светосавлье, 1933. N. 2, 57-65

Творческият лик на църквата. In: Народен страж, 1933. N. 3, 9-10

Власт над светом. In: Хришħанска мисао, 1934. N. 7/8, 104-106

Црква и култура. In: Хришħанска Мисао, 1935. N. 7/8, 17-20; in: Теоложки погледи, 1977. N. 4, 197-203

Хришħанство и социjално питанье. In: Православна мисао, 1959. N. 1, 61-75

Разговор имеħ у Бога и човека. In: Православна Мисао, 1967. N. 1/2, 47-68

Una Sancta (основания на икуменизма)

Благодатните завети на преп. Сергий към руското богословско мислене

В Айа-Софѝя

Възкресението на Христос и съвременното съзнание

 Изкупителната жертва. Евхаристийното възпоменаване

 Мариологията в четвъртото Евангелие

Размишления за националността

Свещеникът отец Павел Флоренски

Църквата като Предание

 

Deutsch

English

EEsti / Estnisch

Uks püha, katoliku ja apostollik kogudus. Tartu 1935

Vatikani dogmast. Tartu 1938

FRANçAIS

ελληνική / Griechisch

(Fragment) Ό ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ’ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. In: Κιβοτος, 1952. N. 11, 419-420

(Fragment)  Ή ΈΚΚΛΗΣΙΑ. In: Κιβοτος, Άθηναι, 1952. V. 11, 419-420; V. 26, 35-36; V. 28, 90; V. 30/31, 33-34.

(Fragment) Ή ΆΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΈΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΚΚΛΗΣΙΑΣ. In: Κιβοτος, 1954. N. 30/31, 133-134

(Fragment) Ή ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. In: Άποστολος Άνδρέας, 15.03.1962-3.07.1963. 557-625

(Fragment) Ή ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ. In: Σύνορο, Αθηναι, 1964/67?. N. 31, 153-161

italiano

日本語 / Japanisch

Keizai Tetsugaku [Philosophie der Wirtschaft], Tokyo 1928, übersetzt von Saburo Simano

POLSKI / Polnisch

Sergiusz Bułgakow, Ikona i kult ikon w Prawosławiu. In: Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 6 (1975), 33-40

Choroba – Smierc – Zycie. In: Novum 11 (1979), 148-177

Filozoficzny sens troistości. Białystok 1992, übersetzt von E. Kudziela [1927]

Prawosławie: Zarys nauki kościoła prawosławnego. Białystok, Orthruk, Warszawa 1992, übersetzt von Henryk Paprocki

Życie za grobem. Białystok 1994, übersetzt von Zbigniew Podgórzec

Święty Graal. Próba dogmatycznej egzegezy wersetu z Ewangelii św. Jana 19,34. In: Gnosis 11 (1999), übersetzt von W. Sawicki [1932]

Iwan Karamazow jako typ filozoficzny. In: J. Dobieszewski (Hg.), Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Almanach myśli rosyjskiej, Warszawa 2000, übersetzt von R. Papieski [1902]

In: Lilianna Kiejzik (Hg.), Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, cz. 1 Łódź 2001/ cz. 2 Łódź 2002. Darin:

Sofijność świata stworzonego, przeł. L. Kiejzik (1)
Sofijność stworzenia, przeł. E. Matuszczyk (1) 
Modlitwa Świętej Sofii – Mądrości Bożej, przeł. L. Kiejzik (1)
Bogoczłowieczeństwo i Sofia, przeł. L. Kiejzik (2)
Dogmat Bogoczłowieczeństwa (2)

Kościół i kultura. In: J. Dobieszewski (Hg.): Wokół Leontjewa i Bierdiajewa. Warszawa 2001, übersetzt von Lilianna Kiejzik [1906]

Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny. Bydgoszcz 2002; Krakow 2005, übersetzt von Henryk Paprocki

Krzak gorejący. Białystok 2003, übersetzt von Henryk Paprocki [1927]

Karol Marks jako typ religijny. In: Przegląd Filozoficzno-Literacki 3 (2004), übersetzt von R. Papieski [1906]

Drabina Jakubowa. Recz o aniolach. Warszawa 2005, übersetzt von Tomasz P. Terlikowski

Święci Piotr i Jan. Dwaj pierwsi z apostołów. Białystok 2005, übersetzt von Henryk Paprocki

Cuda Ewangelii. Warszawa 2007, übersetzt von Tomasz P. Terlikowski

Filozofia gospodarki. In: Kronos 1-2 (2009), übersetzt von B. Szulęcka, M. Rychter [1913]

Mój kraj rodzinny i inne pisma o Rosji i narodowości. Zielona Góra 2009, übersetzt von Lilianna Kiejzik, Michał Bohun, Leszek Augustyn

Darin:
Mój kraj rodzinny (Mojej żonie poświęcam), übersetzt von L. Kiejzik [1946]
Rosyjskie rozmyślania, übersetzt von M. Bohun []
Trzy idee, übersetzt von M. Bohun [1913]
Rozmyślania o narodowości, übersetzt von L. Augustyn [1910]

Hipostaza i hipostatyczność (Scholia do ksiąźki Swiet Niewieczerny). In: Kiejzik, Lilianna (Hrsg.): Palamas, Bułgakow, Łosiew. Warszawa 2010, 168-187, übersetzt von Bartłomiej Brzeziński

Moja choroba – notatki o umieraniu. Moja choroba (styczeń 1926). In: „Elpis” 21-22 (2010), übersetzt von Henryk Paprocki [1946]

Światło wieczności: medytacje i spekulacje. Kęty 2010, übersetzt von Jacek Chmielewski

Dziennik duchowy. Kraków 2014, übersetzt von H. Lachocka [1998]

română / Rumänisch

Constinta de sine a biserici. In: Misionarul, 1932. N. 2

Dogma Eucharistica. In: Apostolul, 1932. N. 8, 130-133; N. 9, 150-153; N. 10, 164-167; N. 13/14, 210-213

Cerul pe pamant. In: Raze de Lumina, 1933. N. 1, 41-50; N. 2, 127-135

Orthodoxia. Sibiu 1933

Eucharistia şi problemele sociale ale societǎtii moderne. Arad 1934

Cultul Orthodox. In: Apostul, 1935. N. 6, 8, 9

(Fragment) Orthodoxia. In: Renaşterea. Revista de culture creştină şi viaţa bisericească orthodoxă, 1935. N. 2, 4-7/8, 10

(Fragment) Rugul ce ardea si nu se mistuie. Chisinau 1935

Ortodoxia / S. Bulgakov; тrad. de Nicolae Grosu. - [Bucuresti] : Paideia, 1994. - 197 с. [reproduce [ed.] aparuta la Sibiu in 1933]

Lumina neinserata: Contemplatii si reflectii metafizice / S. Bulgakov; Trad. de Elena Dragusin. - Bucuresti : Anastasia, Cop. 1999. - 569, [7] с.

Dogma euharistica; Trad. din limba rusa de Paraschiv Angelescu ; Trad. din limba engl. de Tit Simedrea. - Bucuresti : Paideia, Cop. 2000. - 97 с.

Icoana si cinstirea sfintelor icoane. Bucuresti 2000, übersetzt von Paulin Lecca.

српски / SERBisch

Православље: огледи о учењу Православне Цркве. Будва 1991, übersetzt von Мирко Ђорђевић

Икона и иконопоштовање: догматички оглед Beograd 1998, übersetzt von Илија Марић

Изабрани списи. Podgorica 2000, übersetzt von Марија Марковић ,  Бранислав Марковић

Избрана дела Сергеjа Булгакова. Beograd 2001

Софиологија смрти. Beograd 2001, übersetzt von Пантелић, Антонина

Светлост невечерња: сазрцања и умозрења Beograd 2005, übersetzt von Зоран Буљугић

Иван Карамазов као филозофски тип (Иван Карамазов као филозофски тип). In: Solov'ev, Vladimir S. (Hrsg.): Три разговора у спомен на Достоевског. Beograd 2009, übersetzt von Nada Uzelac

Јагње Божије. Beograd 2011 (О богочовечанству: трилогиjа Bd. 1), übersetzt von Антонина Пантелић

О јеванђељским чудима. Beograd 2011, übersetzt von Зоран Буљугић

slovenščina / slowenisch

Tragedija filozofije: filozofija in dogma. Celje 2006, übersetzt von Borut Kraševec

český / Tschechisch

Ideál hospodářský a sociální. Brno 1919

Nevěsta Beránkova: (O boholidstvi). Olomouc 2004, übersetzt von Alan Černohous

Zápiski a duchovní deník teologa. Olomouc 2009, übersetzt von Iveta Juranová

Beránek Boží: (o Boholidství). Olomouc 2011, übersetzt von Alan Černohous

Jaltský a Konstantinopolský deník: duchovní deník teologa II. Olomouc 2011

Forschungsstelle Sergij Bulgakov - Av. Europe 20 - 1700 Freiburg
regula.zwahlen [at] unifr.ch - Swiss University